کمترین: 
1652
بیشترین: 
1682
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1682
زمان: 
2/30 17:20
قیمت درهم امارات امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 1682 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":1652},{"date":"1397/02/30 13:00","price":1661},{"date":"1397/02/30 13:50","price":1657},{"date":"1397/02/30 15:00","price":1661},{"date":"1397/02/30 15:20","price":1668},{"date":"1397/02/30 16:20","price":1673},{"date":"1397/02/30 17:20","price":1682}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398