کمترین: 
8224
بیشترین: 
8374
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8374
زمان: 
2/30 17:20
قیمت پوند امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 8374 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:50","price":8224},{"date":"1397/02/30 13:00","price":8267},{"date":"1397/02/30 13:50","price":8246},{"date":"1397/02/30 15:00","price":8267},{"date":"1397/02/30 15:20","price":8304},{"date":"1397/02/30 16:20","price":8325},{"date":"1397/02/30 17:20","price":8374}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398