کمترین: 
1926000
بیشترین: 
1961000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1956000
زمان: 
2/30 22:54
قیمت سکه امامی امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 1956000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:48","price":1926000},{"date":"1397/02/30 13:00","price":1936000},{"date":"1397/02/30 13:54","price":1931000},{"date":"1397/02/30 15:00","price":1936000},{"date":"1397/02/30 15:18","price":1944500},{"date":"1397/02/30 16:18","price":1949500},{"date":"1397/02/30 17:18","price":1956000},{"date":"1397/02/30 18:24","price":1961000},{"date":"1397/02/30 19:54","price":1958000},{"date":"1397/02/30 22:54","price":1956000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398