کمترین: 
95136.5
بیشترین: 
95223.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95136.5
زمان: 
2/30 14:30
قیمت شاخص بورس امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 95136.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 11:30","price":95223.1},{"date":"1397/02/30 14:30","price":95136.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398