کمترین: 
240710
بیشترین: 
245790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
244100
زمان: 
2/30 22:55
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 244100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 10:45","price":242720},{"date":"1397/02/30 11:45","price":242560},{"date":"1397/02/30 12:55","price":241180},{"date":"1397/02/30 13:50","price":240710},{"date":"1397/02/30 14:55","price":241480},{"date":"1397/02/30 15:15","price":242100},{"date":"1397/02/30 16:15","price":243180},{"date":"1397/02/30 17:15","price":243950},{"date":"1397/02/30 18:20","price":245790},{"date":"1397/02/30 19:25","price":245180},{"date":"1397/02/30 20:15","price":244720},{"date":"1397/02/30 20:20","price":244560},{"date":"1397/02/30 20:30","price":244410},{"date":"1397/02/30 21:05","price":243950},{"date":"1397/02/30 21:20","price":243790},{"date":"1397/02/30 21:25","price":243330},{"date":"1397/02/30 22:55","price":244100}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398