کمترین: 
180540
بیشترین: 
184350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
183080
زمان: 
2/30 22:55
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 183080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 10:45","price":182040},{"date":"1397/02/30 11:45","price":181920},{"date":"1397/02/30 12:55","price":180880},{"date":"1397/02/30 13:50","price":180540},{"date":"1397/02/30 14:55","price":181110},{"date":"1397/02/30 15:15","price":181580},{"date":"1397/02/30 16:15","price":182380},{"date":"1397/02/30 17:15","price":182960},{"date":"1397/02/30 18:20","price":184350},{"date":"1397/02/30 19:25","price":183890},{"date":"1397/02/30 20:15","price":183540},{"date":"1397/02/30 20:20","price":183420},{"date":"1397/02/30 20:30","price":183310},{"date":"1397/02/30 21:05","price":182960},{"date":"1397/02/30 21:20","price":182850},{"date":"1397/02/30 21:25","price":182500},{"date":"1397/02/30 22:55","price":183080}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398