کمترین: 
782100
بیشترین: 
797750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
793000
زمان: 
2/30 22:55
قیمت مثقال طلا امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 793000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 10:45","price":788500},{"date":"1397/02/30 11:45","price":788300},{"date":"1397/02/30 12:55","price":783500},{"date":"1397/02/30 13:50","price":782100},{"date":"1397/02/30 14:55","price":784750},{"date":"1397/02/30 15:15","price":786250},{"date":"1397/02/30 16:15","price":789400},{"date":"1397/02/30 17:15","price":792500},{"date":"1397/02/30 18:20","price":797750},{"date":"1397/02/30 19:25","price":796500},{"date":"1397/02/30 19:50","price":796750},{"date":"1397/02/30 20:15","price":796000},{"date":"1397/02/30 20:20","price":795750},{"date":"1397/02/30 20:30","price":794000},{"date":"1397/02/30 21:05","price":793250},{"date":"1397/02/30 21:10","price":792500},{"date":"1397/02/30 21:20","price":792250},{"date":"1397/02/30 21:25","price":791500},{"date":"1397/02/30 22:55","price":793000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398