کمترین: 
8210.1
بیشترین: 
8518
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8518
زمان: 
2/30 23:30
قیمت بیت کوین امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 8518 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 02:30","price":8231},{"date":"1397/02/30 03:30","price":8213.9},{"date":"1397/02/30 05:30","price":8210.1},{"date":"1397/02/30 06:00","price":8211.4},{"date":"1397/02/30 08:30","price":8284.4},{"date":"1397/02/30 11:30","price":8257},{"date":"1397/02/30 14:30","price":8284.2},{"date":"1397/02/30 15:00","price":8328.8},{"date":"1397/02/30 15:30","price":8365},{"date":"1397/02/30 17:30","price":8303.3},{"date":"1397/02/30 20:30","price":8368.9},{"date":"1397/02/30 21:00","price":8485.3},{"date":"1397/02/30 21:30","price":8484.5},{"date":"1397/02/30 22:00","price":8477.5},{"date":"1397/02/30 23:30","price":8518}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398