کمترین: 
820800
بیشترین: 
836600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
832400
زمان: 
2/30 22:55
قیمت طلای متفرقه امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 832400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 00:35","price":827600},{"date":"1397/02/30 11:45","price":827100},{"date":"1397/02/30 12:55","price":822400},{"date":"1397/02/30 13:50","price":820800},{"date":"1397/02/30 14:55","price":823400},{"date":"1397/02/30 15:15","price":825500},{"date":"1397/02/30 16:15","price":829200},{"date":"1397/02/30 17:15","price":831800},{"date":"1397/02/30 18:20","price":836600},{"date":"1397/02/30 19:25","price":836000},{"date":"1397/02/30 20:15","price":834500},{"date":"1397/02/30 20:20","price":833900},{"date":"1397/02/30 20:30","price":833400},{"date":"1397/02/30 21:05","price":831800},{"date":"1397/02/30 21:20","price":831300},{"date":"1397/02/30 21:25","price":829700},{"date":"1397/02/30 22:55","price":832400}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398