کمترین: 
684.88
بیشترین: 
712.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
712.1
زمان: 
2/30 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 اردیبهشت 1397 , 712.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/30 00:00","price":697.96},{"date":"1397/02/30 02:30","price":695},{"date":"1397/02/30 03:00","price":687.58},{"date":"1397/02/30 03:30","price":684.88},{"date":"1397/02/30 05:30","price":691.87},{"date":"1397/02/30 08:30","price":701.18},{"date":"1397/02/30 11:30","price":699.02},{"date":"1397/02/30 14:30","price":703.24},{"date":"1397/02/30 15:30","price":707.92},{"date":"1397/02/30 17:30","price":707.52},{"date":"1397/02/30 20:30","price":705.5},{"date":"1397/02/30 21:30","price":709.33},{"date":"1397/02/30 22:00","price":712.5},{"date":"1397/02/30 23:30","price":712.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398