کمترین: 
5
بیشترین: 
5.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5
زمان: 
2/29 18:20
قیمت دینار عراق امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 16:10","price":5.1},{"date":"1397/02/29 18:20","price":5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398