کمترین: 
15893
بیشترین: 
16014
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15893
زمان: 
2/29 19:20
قیمت ریال عمان امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 15893 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 16:10","price":16014},{"date":"1397/02/29 16:20","price":15973},{"date":"1397/02/29 16:30","price":16014},{"date":"1397/02/29 16:40","price":15973},{"date":"1397/02/29 17:10","price":15999},{"date":"1397/02/29 18:20","price":15916},{"date":"1397/02/29 19:20","price":15893}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398