کمترین: 
554000
بیشترین: 
558000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
558000
زمان: 
2/29 15:06
قیمت ربع سکه امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 558000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 13:12","price":554000},{"date":"1397/02/29 14:06","price":555000},{"date":"1397/02/29 15:06","price":558000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399