کمترین: 
7223
بیشترین: 
7290
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7223
زمان: 
2/29 19:20
قیمت یورو امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 7223 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 13:10","price":7290},{"date":"1397/02/29 15:10","price":7288},{"date":"1397/02/29 16:10","price":7278},{"date":"1397/02/29 16:20","price":7260},{"date":"1397/02/29 16:30","price":7278},{"date":"1397/02/29 16:40","price":7260},{"date":"1397/02/29 17:10","price":7271},{"date":"1397/02/29 18:20","price":7234},{"date":"1397/02/29 19:20","price":7223}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399