کمترین: 
6035
بیشترین: 
6065
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6035
زمان: 
2/29 18:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 6035 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 13:10","price":6065},{"date":"1397/02/29 18:20","price":6035}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398