کمترین: 
1867000
بیشترین: 
1897000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1892000
زمان: 
2/29 16:36
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 1892000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 12:24","price":1872000},{"date":"1397/02/29 12:30","price":1869500},{"date":"1397/02/29 12:42","price":1867000},{"date":"1397/02/29 13:06","price":1891000},{"date":"1397/02/29 14:06","price":1897000},{"date":"1397/02/29 16:24","price":1892000},{"date":"1397/02/29 16:30","price":1897000},{"date":"1397/02/29 16:36","price":1892000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398