کمترین: 
1860000
بیشترین: 
1890000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1885000
زمان: 
2/29 16:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 1885000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 12:24","price":1865000},{"date":"1397/02/29 12:30","price":1862500},{"date":"1397/02/29 12:42","price":1860000},{"date":"1397/02/29 13:06","price":1884000},{"date":"1397/02/29 14:06","price":1890000},{"date":"1397/02/29 16:24","price":1885000},{"date":"1397/02/29 16:30","price":1890000},{"date":"1397/02/29 16:36","price":1885000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398