کمترین: 
98
بیشترین: 
99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98
زمان: 
2/29 18:20
قیمت روبل روسیه امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 12:20","price":99},{"date":"1397/02/29 18:20","price":98}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398