کمترین: 
965000
بیشترین: 
970000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
970000
زمان: 
2/29 15:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 970000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 12:12","price":969000},{"date":"1397/02/29 12:18","price":969500},{"date":"1397/02/29 12:24","price":970000},{"date":"1397/02/29 13:00","price":969000},{"date":"1397/02/29 13:06","price":968000},{"date":"1397/02/29 13:12","price":965000},{"date":"1397/02/29 14:06","price":968000},{"date":"1397/02/29 15:06","price":970000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399