کمترین: 
961000
بیشترین: 
966000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
966000
زمان: 
2/29 15:06
قیمت نیم سکه امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 966000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 12:12","price":965000},{"date":"1397/02/29 12:18","price":965500},{"date":"1397/02/29 12:24","price":966000},{"date":"1397/02/29 13:00","price":965000},{"date":"1397/02/29 13:06","price":964000},{"date":"1397/02/29 13:12","price":961000},{"date":"1397/02/29 14:06","price":964000},{"date":"1397/02/29 15:06","price":966000}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399