کمترین: 
781
بیشترین: 
798
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
781
زمان: 
2/29 19:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 781 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 11:40","price":797},{"date":"1397/02/29 11:50","price":798},{"date":"1397/02/29 12:00","price":796},{"date":"1397/02/29 12:10","price":794},{"date":"1397/02/29 12:20","price":792},{"date":"1397/02/29 12:30","price":791},{"date":"1397/02/29 12:40","price":790},{"date":"1397/02/29 13:30","price":792},{"date":"1397/02/29 14:10","price":791},{"date":"1397/02/29 15:10","price":786},{"date":"1397/02/29 16:10","price":787},{"date":"1397/02/29 16:20","price":785},{"date":"1397/02/29 16:30","price":787},{"date":"1397/02/29 16:40","price":785},{"date":"1397/02/29 17:10","price":787},{"date":"1397/02/29 18:20","price":783},{"date":"1397/02/29 19:20","price":781}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398