کمترین: 
1936000
بیشترین: 
1976000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1936000
زمان: 
2/29 19:18
قیمت سکه امامی امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 1936000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 11:30","price":1973500},{"date":"1397/02/29 11:36","price":1975000},{"date":"1397/02/29 11:42","price":1973500},{"date":"1397/02/29 11:48","price":1976000},{"date":"1397/02/29 12:00","price":1973500},{"date":"1397/02/29 12:06","price":1966000},{"date":"1397/02/29 12:24","price":1961000},{"date":"1397/02/29 12:30","price":1958500},{"date":"1397/02/29 12:36","price":1956000},{"date":"1397/02/29 13:06","price":1961000},{"date":"1397/02/29 13:12","price":1956000},{"date":"1397/02/29 13:30","price":1961000},{"date":"1397/02/29 14:06","price":1958500},{"date":"1397/02/29 15:06","price":1948500},{"date":"1397/02/29 16:06","price":1951000},{"date":"1397/02/29 16:24","price":1946000},{"date":"1397/02/29 16:30","price":1951000},{"date":"1397/02/29 16:36","price":1946000},{"date":"1397/02/29 17:06","price":1947500},{"date":"1397/02/29 18:18","price":1939000},{"date":"1397/02/29 19:18","price":1936000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398