کمترین: 
95103.1
بیشترین: 
95172.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95103.1
زمان: 
2/29 14:20
قیمت شاخص بورس امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 95103.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 11:20","price":95172.2},{"date":"1397/02/29 14:20","price":95103.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398