کمترین: 
1546
بیشترین: 
1578
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1546
زمان: 
2/29 19:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 1546 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":1578},{"date":"1397/02/29 11:40","price":1576},{"date":"1397/02/29 11:50","price":1578},{"date":"1397/02/29 12:00","price":1574},{"date":"1397/02/29 12:10","price":1570},{"date":"1397/02/29 12:20","price":1566},{"date":"1397/02/29 12:30","price":1564},{"date":"1397/02/29 12:40","price":1562},{"date":"1397/02/29 13:30","price":1566},{"date":"1397/02/29 14:10","price":1564},{"date":"1397/02/29 15:10","price":1555},{"date":"1397/02/29 16:10","price":1558},{"date":"1397/02/29 16:20","price":1553},{"date":"1397/02/29 16:30","price":1558},{"date":"1397/02/29 16:40","price":1553},{"date":"1397/02/29 17:10","price":1556},{"date":"1397/02/29 18:20","price":1548},{"date":"1397/02/29 19:20","price":1546}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399