کمترین: 
4572
بیشترین: 
4666
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4572
زمان: 
2/29 19:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 4572 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":4666},{"date":"1397/02/29 11:40","price":4660},{"date":"1397/02/29 11:50","price":4666},{"date":"1397/02/29 12:00","price":4660},{"date":"1397/02/29 12:10","price":4642},{"date":"1397/02/29 12:20","price":4637},{"date":"1397/02/29 12:30","price":4625},{"date":"1397/02/29 12:40","price":4619},{"date":"1397/02/29 14:10","price":4625},{"date":"1397/02/29 15:10","price":4607},{"date":"1397/02/29 16:20","price":4595},{"date":"1397/02/29 16:30","price":4607},{"date":"1397/02/29 16:40","price":4595},{"date":"1397/02/29 17:10","price":4602},{"date":"1397/02/29 18:20","price":4578},{"date":"1397/02/29 19:20","price":4572}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398