کمترین: 
6154
بیشترین: 
6281
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6154
زمان: 
2/29 19:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 6154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":6281},{"date":"1397/02/29 11:40","price":6273},{"date":"1397/02/29 11:50","price":6281},{"date":"1397/02/29 12:00","price":6273},{"date":"1397/02/29 12:10","price":6249},{"date":"1397/02/29 12:20","price":6241},{"date":"1397/02/29 12:30","price":6225},{"date":"1397/02/29 12:40","price":6217},{"date":"1397/02/29 14:10","price":6225},{"date":"1397/02/29 15:10","price":6201},{"date":"1397/02/29 16:20","price":6185},{"date":"1397/02/29 16:30","price":6201},{"date":"1397/02/29 16:40","price":6185},{"date":"1397/02/29 17:10","price":6195},{"date":"1397/02/29 18:20","price":6163},{"date":"1397/02/29 19:20","price":6154}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398