کمترین: 
4245
بیشترین: 
4332
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4245
زمان: 
2/29 19:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 4245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":4332},{"date":"1397/02/29 11:40","price":4327},{"date":"1397/02/29 11:50","price":4332},{"date":"1397/02/29 12:00","price":4327},{"date":"1397/02/29 12:10","price":4310},{"date":"1397/02/29 12:20","price":4305},{"date":"1397/02/29 12:30","price":4294},{"date":"1397/02/29 12:40","price":4288},{"date":"1397/02/29 14:10","price":4294},{"date":"1397/02/29 15:10","price":4277},{"date":"1397/02/29 16:20","price":4266},{"date":"1397/02/29 16:30","price":4277},{"date":"1397/02/29 16:40","price":4266},{"date":"1397/02/29 17:10","price":4273},{"date":"1397/02/29 18:20","price":4251},{"date":"1397/02/29 19:20","price":4245}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398