کمترین: 
4610
بیشترین: 
4706
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4610
زمان: 
2/29 19:20
قیمت دلار استرالیا امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 4610 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":4706},{"date":"1397/02/29 11:40","price":4700},{"date":"1397/02/29 11:50","price":4706},{"date":"1397/02/29 12:00","price":4700},{"date":"1397/02/29 12:10","price":4682},{"date":"1397/02/29 12:20","price":4676},{"date":"1397/02/29 12:30","price":4664},{"date":"1397/02/29 12:40","price":4658},{"date":"1397/02/29 14:10","price":4664},{"date":"1397/02/29 15:10","price":4646},{"date":"1397/02/29 16:20","price":4634},{"date":"1397/02/29 16:30","price":4646},{"date":"1397/02/29 16:40","price":4634},{"date":"1397/02/29 17:10","price":4641},{"date":"1397/02/29 18:20","price":4617},{"date":"1397/02/29 19:20","price":4610}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399