کمترین: 
4764
بیشترین: 
4863
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4764
زمان: 
2/29 19:20
قیمت دلار کانادا امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 4764 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":4863},{"date":"1397/02/29 11:40","price":4857},{"date":"1397/02/29 11:50","price":4863},{"date":"1397/02/29 12:00","price":4857},{"date":"1397/02/29 12:10","price":4838},{"date":"1397/02/29 12:20","price":4832},{"date":"1397/02/29 12:30","price":4820},{"date":"1397/02/29 12:40","price":4813},{"date":"1397/02/29 14:10","price":4820},{"date":"1397/02/29 15:10","price":4801},{"date":"1397/02/29 16:20","price":4788},{"date":"1397/02/29 16:30","price":4801},{"date":"1397/02/29 16:40","price":4788},{"date":"1397/02/29 17:10","price":4796},{"date":"1397/02/29 18:20","price":4771},{"date":"1397/02/29 19:20","price":4764}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398