کمترین: 
554
بیشترین: 
565
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
554
زمان: 
2/29 19:20
قیمت ین ژاپن امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 554 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":565},{"date":"1397/02/29 12:10","price":562},{"date":"1397/02/29 12:30","price":560},{"date":"1397/02/29 12:40","price":559},{"date":"1397/02/29 14:10","price":560},{"date":"1397/02/29 15:10","price":558},{"date":"1397/02/29 16:20","price":557},{"date":"1397/02/29 16:30","price":558},{"date":"1397/02/29 16:40","price":557},{"date":"1397/02/29 18:20","price":555},{"date":"1397/02/29 19:20","price":554}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398