کمترین: 
962
بیشترین: 
982
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
962
زمان: 
2/29 19:20
قیمت یوان چین امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 962 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":982},{"date":"1397/02/29 11:40","price":981},{"date":"1397/02/29 11:50","price":982},{"date":"1397/02/29 12:00","price":981},{"date":"1397/02/29 12:10","price":977},{"date":"1397/02/29 12:20","price":974},{"date":"1397/02/29 12:30","price":973},{"date":"1397/02/29 12:40","price":972},{"date":"1397/02/29 13:30","price":974},{"date":"1397/02/29 14:10","price":973},{"date":"1397/02/29 15:10","price":968},{"date":"1397/02/29 16:10","price":969},{"date":"1397/02/29 16:20","price":967},{"date":"1397/02/29 16:30","price":969},{"date":"1397/02/29 16:40","price":967},{"date":"1397/02/29 17:10","price":968},{"date":"1397/02/29 18:20","price":963},{"date":"1397/02/29 19:20","price":962}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398