کمترین: 
1367
بیشترین: 
1395
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1367
زمان: 
2/29 19:20
قیمت لیر ترکیه امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 1367 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:10","price":1395},{"date":"1397/02/29 11:40","price":1394},{"date":"1397/02/29 11:50","price":1395},{"date":"1397/02/29 12:00","price":1392},{"date":"1397/02/29 12:10","price":1388},{"date":"1397/02/29 12:20","price":1385},{"date":"1397/02/29 12:30","price":1383},{"date":"1397/02/29 12:40","price":1381},{"date":"1397/02/29 13:30","price":1385},{"date":"1397/02/29 14:10","price":1383},{"date":"1397/02/29 15:10","price":1376},{"date":"1397/02/29 16:10","price":1378},{"date":"1397/02/29 16:20","price":1374},{"date":"1397/02/29 16:30","price":1378},{"date":"1397/02/29 16:40","price":1374},{"date":"1397/02/29 17:10","price":1376},{"date":"1397/02/29 18:20","price":1369},{"date":"1397/02/29 19:20","price":1367}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398