کمترین: 
242410
بیشترین: 
247270
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
242560
زمان: 
2/29 22:20
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 242560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 10:05","price":247270},{"date":"1397/02/29 11:40","price":246410},{"date":"1397/02/29 11:50","price":245790},{"date":"1397/02/29 11:55","price":245180},{"date":"1397/02/29 12:05","price":245790},{"date":"1397/02/29 12:10","price":245180},{"date":"1397/02/29 12:15","price":245020},{"date":"1397/02/29 12:25","price":245490},{"date":"1397/02/29 12:30","price":245790},{"date":"1397/02/29 12:35","price":245950},{"date":"1397/02/29 12:40","price":246100},{"date":"1397/02/29 12:45","price":245950},{"date":"1397/02/29 12:50","price":244720},{"date":"1397/02/29 12:55","price":244410},{"date":"1397/02/29 13:05","price":245180},{"date":"1397/02/29 13:10","price":244560},{"date":"1397/02/29 13:15","price":244720},{"date":"1397/02/29 13:25","price":244560},{"date":"1397/02/29 14:05","price":245330},{"date":"1397/02/29 15:05","price":243640},{"date":"1397/02/29 16:05","price":243790},{"date":"1397/02/29 16:20","price":244560},{"date":"1397/02/29 16:25","price":243790},{"date":"1397/02/29 16:35","price":244560},{"date":"1397/02/29 17:15","price":244100},{"date":"1397/02/29 18:15","price":243480},{"date":"1397/02/29 19:15","price":242410},{"date":"1397/02/29 20:15","price":242720},{"date":"1397/02/29 22:20","price":242560}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398