کمترین: 
2470.7
بیشترین: 
2470.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.7
زمان: 
2/29 09:00
قیمت منات آذربایجان امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 2470.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":2470.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398