کمترین: 
67.4
بیشترین: 
67.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.4
زمان: 
2/29 09:00
قیمت روبل روسیه امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 67.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":67.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398