کمترین: 
13041.6
بیشترین: 
13041.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13041.6
زمان: 
2/29 09:00
قیمت بات تایلند امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 13041.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":13041.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398