کمترین: 
1057.3
بیشترین: 
1057.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1057.3
زمان: 
2/29 09:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 1057.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":1057.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398