کمترین: 
3128.8
بیشترین: 
3128.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3128.8
زمان: 
2/29 09:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 3128.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":3128.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398