کمترین: 
3633
بیشترین: 
3633
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3633
زمان: 
2/29 09:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 3633 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":3633}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398