کمترین: 
10923.3
بیشترین: 
10923.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.3
زمان: 
2/29 09:00
قیمت ریال عمان امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 10923.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":10923.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398