کمترین: 
13875.1
بیشترین: 
13875.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13875.1
زمان: 
2/29 09:00
قیمت دینار کویت امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 13875.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":13875.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398