کمترین: 
517.5
بیشترین: 
517.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
517.5
زمان: 
2/29 09:00
قیمت کرون نروژ امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 517.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":517.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399