کمترین: 
663.9
بیشترین: 
663.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
663.9
زمان: 
2/29 09:00
قیمت کرون دانمارک امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 663.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":663.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398