کمترین: 
59
بیشترین: 
59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59
زمان: 
2/29 09:00
قیمت افغانی امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":59}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398