کمترین: 
4209.7
بیشترین: 
4209.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4209.7
زمان: 
2/29 09:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 4209.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":4209.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399