کمترین: 
3261.2
بیشترین: 
3261.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3261.2
زمان: 
2/29 09:00
قیمت دلار کانادا امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 3261.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":3261.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398