کمترین: 
934.3
بیشترین: 
934.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
934.3
زمان: 
2/29 09:00
قیمت لیر ترکیه امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 934.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":934.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398