کمترین: 
5655.9
بیشترین: 
5655.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5655.9
زمان: 
2/29 09:00
قیمت پوند امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 5655.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":5655.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398