کمترین: 
4944.1
بیشترین: 
4944.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4944.1
زمان: 
2/29 09:00
قیمت یورو امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 4944.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 09:00","price":4944.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398