کمترین: 
680
بیشترین: 
701.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
694.59
زمان: 
2/29 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 29 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 29 اردیبهشت 1397 , 694.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/29 02:30","price":681.99},{"date":"1397/02/29 03:00","price":686.4},{"date":"1397/02/29 05:30","price":683.5},{"date":"1397/02/29 06:00","price":680.5},{"date":"1397/02/29 08:30","price":687},{"date":"1397/02/29 10:00","price":683},{"date":"1397/02/29 10:30","price":682.1},{"date":"1397/02/29 11:30","price":683.62},{"date":"1397/02/29 12:00","price":682},{"date":"1397/02/29 12:30","price":680},{"date":"1397/02/29 14:30","price":684.72},{"date":"1397/02/29 15:30","price":687},{"date":"1397/02/29 17:30","price":701.98},{"date":"1397/02/29 18:30","price":697},{"date":"1397/02/29 20:30","price":697.53},{"date":"1397/02/29 23:30","price":694.59}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398